Raport: 10/2021

Tytuł:

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 maja 2021 roku, Spółka podpisała umowę z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w (08-110) Siedlcach, ul. Piaski Zamiejskie 118, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4239.

Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu