Raport: 13/2019

Tytuł:

Raport kwartalny Lukardi S.A. III kwartał za 2019 roku.

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu