Raport: 7/2019

Tytuł:

Raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok.

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe Lukardi S.A. za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu Lukardi
Oświadczenia Zarządu
Sprawozdanie biegłego rewidenta

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu