Raport: 15/2021

Tytuł:

Korekta raportu 14/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 14/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.

Poniżej prawidłowa treść raportu:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. na 29 czerwca 2021 r. oraz treść projektów uchwał.

Załącznik do raportu 14/2021 nie zawiera błędów.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu