Raport 18/2020

Tytuł:

Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUKARDI 2019

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu