Raport 18/2021

Tytuł:

Korekta raportu nr 8/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 8/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.

W załączeniu prawidłowy raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Lukardi – Korekta raportu okresowego za I kw. 2021

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu