Raport: 2/2021

Tytuł:

Rezygnacja Członka Zarządu Lukardi S.A.

Zarząd Lukardi S.A.  informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. Pan Jacek Karnat złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu