Raport 20/2021

Tytuł:

Korekta raportu nr 18/2021 – „Korekta raportu nr 8/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.”

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 18/2021 – „Korekta raportu nr 8/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku.”

Przyczyną korekty jest brak zamieszczenia powodu opublikowanej korekty raportu kwartalnego za I kw. 2021 r.

Informujemy, że przyczyną korekty ww. raportu jest zmiana danych finansowych spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawozdaniu rocznym za 2020 r. w wyniku dokonanego badania biegłego rewidenta, mająca bezpośredni wpływ na dane finansowej emitenta i grupy kapitałowej. Tym samym zamianie uległy dane bilansu otwarcia na dzień 01.01.2021 r.

W załączeniu raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2021 roku. 

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Lukardi – Korekta raportu okresowego za I kw. 2021

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu