Raport 21/2020

Tytuł:

Korekta raportu nr 18/2020 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 18/2020 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.

Przyczyną korekty jest zamieszczenie w opublikowanym raporcie rocznym błędnego załącznika. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

W załączeniu prawidłowy raport roczny za 2019 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Raport roczny Lukardi 2019

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Zarządu Lukardi 2019

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu