Raport: 21/2021

Tytuł:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 1 września 2021 roku Pan Tomasz Mieczysław Szadkowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 września 2021 r.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu