Raport 22/2020

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu WZ Lukardi S.A. na 16 września 2020 r. wraz z projektami uchwał.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. na 16 września 2020 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lukardi na 16.09.2020.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu