Raport 26/2020

Tytuł:

Korekta raportu nr 5/2020 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2020 roku

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 5/2020 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2020 roku.

Przyczyną korekty jest zaktualizowanie danych finansowych zgodnie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz uzupełnienie pkt 4.6 zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

W załączeniu prawidłowy raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Korekta Lukardi – Raport okresowy za I kw. 2020

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu