Raport 27/2020

Tytuł:

Decyzja o publikacji raportów okresowych skonsolidowanych.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że począwszy od raportu za III kwartał 2020 r. w wyniku rejestracji połączenia ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. w dniu 1 lipca 2020 roku, Emitent tworzy grupę kapitałową, gdyż posiada spółkę zależną. W związku z powyższym Emitent zamierza publikować raporty okresowe skonsolidowane, które będą zawierały raporty jednostkowe zgodnie z §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Poniżej zaktualizowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

– skonsolidowany (zawierający jednostkowy) raport kwartalny za III kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 16 listopada 2020 r.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu