Raport: 28/2020

Tytuł:

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że pan Robert Lange w dniu 27 października 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu