Raport 29/2020

Tytuł:

Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2020 roku.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Lukardi S.A.za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Lukardi – Raport okresowy za III kw. 2020

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu