Raport: 5/2021

Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku. Dotychczasowy termin 14 maja 2021 roku uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 17 maja 2021 roku.

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu