Raport: 11/2020

Tytuł:

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że pan Wojciech Ryguła w dniu 8 czerwca 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 8 czerwca 2020 r. Rezygnacja spowodowana jest przyczynami osobistymi.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu