Raport: 9/2020

Tytuł:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2020 roku.

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Protokół NWZ z 8 6 2020.pdf (rozmiar 514 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu