Raport bieżący ESPI 1/2021

Tytuł:

Zawarcie umowy z PGNIG S.A.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy na świadczenie wsparcia informatycznego z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Umowa obejmuje odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania OpenText, świadczenie usługi serwisowej dla systemu OCR oraz świadczenie usług dodatkowych. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Łączna kwota na jaką opiewa umowa to 848.700 zł brutto.

Realizacja ww. umowy będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu