Raport ESPI 11/2018 - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Reading time: 2 min.
Tomasz Jurgielewicz

 

Raport bieżący ESPI: 11/2018

Tytuł:

Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 13 lipca 2018r. wpłynęło zawiadomienie od podmiotu Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w którym poinformowano o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów, które nastąpiło w wyniku transakcji kupna w dniu 10 lipca 2018r. na podstawie umowy zawartej poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect z p. Krzysztofem Lutym w łącznie liczbie 1.000.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii B Spółki stanowiących 15,02% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 2.000.000 głosów stanowiących 16,79% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed przeprowadzeniem transakcji, Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nie posiadała żadnych akcji Spółki.
Po przeprowadzeniu transakcji, Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu posiada 1.000.000 akcji Spółki, imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1 serii B stanowiących łącznie 15.02% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 2.000.000 głosów stanowiących 16,79% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akquinet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poinformował, że nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki oraz, że nie występują osoby trzecie, z którymi Akquinet Polska sp. z o.o. miałaby w imieniu własnym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu oraz, że Akquinet Polska sp. z o.o. nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.
Akquinet Polska sp. z o.o. wraz z p. Krzysztofem Lutym, z którym istnieje porozumienie na podstawie art. 87 ust 1 pkt 5) ustawy o ofercie, dotyczące wspólnej i trwałej polityki wobec Spółki, po zsumowaniu pozycji wskazanych powyżej i z uwzględnieniem liczby głosów, posiadają łącznie 1.356.872 głosów w Spółce stanowiących 20,37% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 2.613.744 głosów stanowiących 21,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty - Prezes Zarządu
Jacek Karnat - Członek Zarządu

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, podziel się nim proszę.
Pozwoli nam to dotrzeć do nowych osób. Z góry dziękujemy!

Zadbamy o cyfrową transformację Twojego biznesu

Chcesz zabezpieczyć swój biznes przed cyberatakami? A może planujesz cyfrową transformację lub poszukujesz specjalistów IT do projektu? Chętnie pomożemy. Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiajmy o profesjonalnych usługach IT dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2021. All Rights Reserved. 
Made with