Raport bieżący ESPI: 14/2020

Tytuł:

Zamówienie od spółek Grupy Azoty S.A.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie od spółek Grupy Azoty S.A. na odnowienie usługi maintenance (usługa opieki autorskiej) dla eksploatowanych przez Grupę Azoty S.A. licencji oprogramowania Opentext na okres najbliższych 12 miesięcy. Wartość zamówienia wynosi 86.995,98 Euro co stanowi równowartość 383.800,16 zł netto.

Realizacja ww. zamówienia będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu