Raport bieżący ESPI 14/2021

Tytuł:

Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2021 r. zawarł umowę nabycia udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o. Udziały zostały nabyte od pana Krzysztofa Luty – Prezesa Zarządu Emitenta.                                                                                                                                                                 Przedmiotem umowy nabycia są udziały, stanowiące 22,4% kapitału zakładowego spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wynosi 340.000 zł i zostanie zapłacona w 2 ratach: 50% ceny w terminie 14 dni od dnia zwarcia umowy oraz 50% ceny w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Źródłem finansowania ww. transakcji są środki własne Emitenta.
Po ww. transakcji Lukardi S.A. posiada 99,60% udziałów w kapitale spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. Emitent planuje w przyszłości nabywać wszystkie udziały w spółce Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. w celu rozwoju synergii usług i zapewnienia wsparcia dla projektów Lukardi S.A. w Polsce i na świecie.
Spółka Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. posiada 150.000 akcji Lukardi S.A. co stanowi 0,34% udziału w kapitale i uprawnia do 150.000 głosów, co stanowi 0,31% głosów na WZ.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu