Raport bieżący ESPI: 17/2017

Tytuł:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, liczba akcji, wzór formularzy do wykonania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (rozmiar: 9 kB)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu