Raport bieżący ESPI 20/2020

Tytuł:

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 1 września 2020 roku do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. Treść otrzymanego raportu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Zawiadomienie_Aniołowie Konsultingu

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu