Raport bieżący ESPI 21/2020

Tytuł:

Umowa inwestycyjna spółki powiązanej.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że spółka Rekruteo.com Sp. z o.o. będąca spółką powiązaną z LUKARDI S.A. podpisała w dniu dzisiejszym Umowę Inwestycyjną z BRAVE SEED FUND sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Warmii i Mazur Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.
Docelowo ww. Fundusz zamierza dokonać Inwestycji w Spółkę Rekruteo.com Sp. z o.o. poprzez objęcie 20% udziałów w zamian za doinwestowanie ww. Spółki kwotą 2.000.000 zł.
Lukardi S.A. posiada 21% udziałów w spółce Rekruteo.com Sp. z o.o. Spółka zajmuje się zaawansowanymi narzędziami i usługami dla rekrutacji. Ponadto spółka Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. (spółka powiązana z Lukardi S.A.) posiada 27% udziałów, a pan Krzysztof Luty (Prezes Lukardi S.A.) posiada 8% udziałów w spółce Rekruteo.com Sp. z o.o. Kapitał własny spółki Rekruteo.com Sp. z o.o. na dzień 31.12.2019 r. wynosił 302 500 zł.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu