Raport bieżący ESPI 27/2020

Tytuł:

Podpisanie listu intencyjnego ze strategicznym partnerem z branży.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że dnia 17.11.2020 r. Emitent podpisał List Intencyjny z przedstawicielami strategicznego partnera z branży. Dokument ten wyraża intencje Stron co do chęci realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na szerokiej współpracy zbieżnej z podstawową działalnością Emitenta. Zarządy obu podmiotów nie wykluczają, że elementem współpracy będzie także wspólna inwestycja kapitałowa, polegająca na częściowym połączeniu aktywów obu podmiotów. Intencją obu stron jest rozstrzygnięcie i ustalenie zasad współpracy do końca bieżącego roku. O kolejnych działaniach i ewentualnym podpisaniu umowy inwestycyjnej Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu