Raport bieżący ESPI: 13/2020

Tytuł:

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 7 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta panem Krzysztofem Luty o nabyciu akcji Lukardi S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

powiadomienie (rozmiar: 8 kB)

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu