Raport bieżący ESPI: 11/2020

Tytuł:

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 7 lipca 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki Lukardi GmbH..
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

zawiadomienie (rozmiar: 304 kB)

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu