Raport bieżący ESPI: 5/2020

Tytuł:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 8 czerwca 2020 r.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 czerwca 2020 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Pan Krzysztof Luty wraz z Akquinet Polska Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.356.872
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.613.744
Udział głosów na tym NWZ: 24,86%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 21,95%

2. Pan Jacek Karnat
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1.331.128
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.562.256
Udział głosów na tym NWZ: 24,37%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 21,51%

3. Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2.744.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.338.000
Udział głosów na tym NWZ: 50,77%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 44,82

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% głosów

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu