Raport bieżący ESPI: 11/2019

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. na 19 listopada 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 19 11 2019.pdf (rozmiar 320 kB)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu