Raport bieżący ESPI 31/2020

Tytuł:

Wybór oferty Lukardi S.A przez Grupę LOTOS S.A

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Grupa LOTOS SA poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego procesu wyboru kontrahenta oferta firmy LUKARDI S.A. została uznana za najkorzystniejszą i wybrana w postępowaniu na dostawę licencji SAP – SRM/214215. Wartość oferty wynosi 548.000 zł netto. Zamówienie lub umowa zostaną przygotowane na warunkach przyjętych w zapytaniu ofertowym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufn

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu