Raport bieżący ESPI: 3/2018

Tytuł:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Spółki Lukardi S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zwołuje na dzień 24 kwietnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, liczba akcji, wzór formularzy do wykonania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (rozmiar: 9 kB)

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu