Raport bieżący ESPI 4/2021

Tytuł:

Informacja w sprawie rozmów z przedstawicielami strategicznego partnera z branży.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w nawiązaniu do rb nr 9/2021 z dnia 18 maja 2021 r. oraz w związku z rb nr 27/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., niniejszym informuje iż przedmiotowe rozmowy z przedstawicielami strategicznego partnera z branży są niezmiennie prowadzone, a ich aktualny etap Zarząd Spółki ocenia jako zaawansowany i bliski rozstrzygnięcia.

Jednocześnie z uwagi na fakt pojawienia się nowej, istotnej okoliczności biznesowej, którą należy zweryfikować z zachowaniem najwyższej staranności oraz przy równoległym zaangażowaniu zewnętrznych ekspertów, strony negocjacji ustaliły, iż ich intencją jest zakończenie rozmów i ustalenie zasad współpracy do dnia 30 czerwca 2021 r.

O kolejnych działaniach i ewentualnym podpisaniu umowy inwestycyjnej Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu