Raport bieżący ESPI: 5/2017

Tytuł:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 marca 2017 roku.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 08 marca 2017 r. na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, liczba akcji, wzór formularzy do wykonania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Ogłoszenie o NWZ_08032017 (rozmiar: 93 kB)
NWZ SAPppeers projekty uchwał 8 marca 2017 (rozmiar: 102 kB)
Wzory pełnomocnictw formularzy (rozmiar: 121 kB)
Liczba akcji i rodzaj wg KSH (rozmiar: 337 kB)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski – Członek Zarządu