Raport bieżący ESPI: 6/2018

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. na 28 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (rozmiar: 9 kB)

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu