Raport bieżący ESPI 9/2021

Tytuł:

Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 dotyczącego zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu, niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. dotyczącego otrzymania zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Jacka Karnata.
Zmiana dotyczy aktualizacji załącznika – prawidłowy dokument w załączeniu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

zawiadomienie

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu