Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty okresowe

Raport 21/2018 – Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Raport: 21/2018 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za trzeci kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raport 20/2018 – Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Raport: 20/2018 Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2018 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za drugi kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

czytaj dalej

Raport 12/2018 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2017 rok

Raport: 12/2018 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2017 rok. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2...

czytaj dalej

Raport 9/2018 – Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Raport: 9/2018 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za pierwszy kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raport 4/2018 – Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport: 4/2018 Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za czwarty kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raport 31/2017 – Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Raport: 31/2017 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za trzeci kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raport 28/2017 – Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Raport: 28/2017 Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za drugi kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

czytaj dalej

Raport 21/2017 – Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

Raport: 21/2017 Tytuł: Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta....

czytaj dalej

Raport 20/2017 – Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

Raport: 20/2017 Tytuł: Jednostkowy raport roczny za 2016 rok Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz...

czytaj dalej

Raport 18/2017 – Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport: 18/2017 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za pierwszy kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raporty bieżące

Raport 11/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport: 11/2020 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że pan Wojciech Ryguła w dniu 8 czerwca 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z...

czytaj dalej

Raport 10/2020 – Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Raport: 10/2020 Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2020 r. powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Pawła Turno, pana Bernharda Friedla. Kadencja powołanych członków...

czytaj dalej

Raport 8/2020 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Raport: 8/2020 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 roku Spółka podpisała umowę z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w (08-110) Siedlcach, ul. Piaski...

czytaj dalej

Raport 4/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport: 4/2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2020 r. wraz projektami uchwał Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego...

czytaj dalej

Raport 3/2020 – Rejestracja zmian w statucie Spółki

Raport: 3/2020 Tytuł: Rejestracja zmian w statucie Spółki Zarząd Lukardi S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w statucie Emitenta na podstawie uchwał NWZ Spółki z dnia 19 listopada 2019 roku. Poniżej wykaz zarejestrowanych zmian w statucie...

czytaj dalej

Raporty ESPI

Raport ESPI 14/2020 Zamówienie od spółek Grupy Azoty S.A.

Raport bieżący ESPI: 14/2020 Tytuł: Zamówienie od spółek Grupy Azoty S.A. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie od spółek Grupy Azoty S.A. na odnowienie usługi maintenance (usługa opieki...

czytaj dalej