Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty okresowe

Raport 12/2018 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2017 rok

Raport: 12/2018 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2017 rok. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Lukardi S.A. za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2...

czytaj dalej

Raport 9/2018 – Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Raport: 9/2018 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za pierwszy kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raport 4/2018 – Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport: 4/2018 Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za czwarty kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raport 31/2017 – Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Raport: 31/2017 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za trzeci kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raport 28/2017 – Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Raport: 28/2017 Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za drugi kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

czytaj dalej

Raport 21/2017 – Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

Raport: 21/2017 Tytuł: Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta....

czytaj dalej

Raport 20/2017 – Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

Raport: 20/2017 Tytuł: Jednostkowy raport roczny za 2016 rok Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz...

czytaj dalej

Raport 18/2017 – Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport: 18/2017 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za pierwszy kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu...

czytaj dalej

Raport 6/2017 – Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Raport: 6/2017 Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Treść Raportu okresowego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2016 roku. Załącznik: Raport okresowy za...

czytaj dalej

Raporty bieżące

Raport 15/2020 – Zmiana adresu Emitenta.

Raport: 15/2020 Tytuł: Zmiana adresu Emitenta. Zarząd Lukardi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę adresu Emitenta. Nowy...

czytaj dalej

Raport 11/2020 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport: 11/2020 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że pan Wojciech Ryguła w dniu 8 czerwca 2020 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z...

czytaj dalej

Raport 10/2020 – Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Raport: 10/2020 Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2020 r. powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Pawła Turno, pana Bernharda Friedla. Kadencja powołanych członków...

czytaj dalej

Raport 8/2020 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Raport: 8/2020 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 roku Spółka podpisała umowę z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w (08-110) Siedlcach, ul. Piaski...

czytaj dalej

Raporty ESPI

Raport ESPI 21/2020 – Umowa inwestycyjna spółki powiązanej.

Raport bieżący ESPI 21/2020 Tytuł: Umowa inwestycyjna spółki powiązanej. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. informuje, że spółka Rekruteo.com Sp. z o.o. będąca spółką powiązaną z LUKARDI S.A. podpisała w dniu dzisiejszym Umowę Inwestycyjną z BRAVE SEED FUND...

czytaj dalej

Raport ESPI 18/2020 – Sprzedaż udziałów w spółce zależnej.

Raport bieżący ESPI 18/2020 Tytuł: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku zawarł umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o. ze spółką Lukardi GmbH...

czytaj dalej