Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty okresowe

Raport 6/2017 – Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Raport: 6/2017 Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Treść Raportu okresowego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2016 roku. Załącznik: Raport okresowy za...

czytaj dalej

Raport 20/2016 – Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Raport: 20/2016 Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2016 roku Treść Raportu okresowego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2016 roku. Załącznik:...

czytaj dalej

Raport 6/2016 – Raport roczny

Raport: 6/2016 Tytuł: Raport roczny za 2015 rok Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i...

czytaj dalej

Raport 7/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport: 7/2016 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2016 roku Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2016 roku. Załącznik:...

czytaj dalej

Raport 4/2016 – Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Raport: 4/2016 Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2015 roku....

czytaj dalej

Raporty bieżące

Raport 14/2019 – Powołanie członka Rady Nadzorczej.

Raport: 14/2019 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 listopada 2019 r. powołało w skład Rady Nadzorczej pana Tomasz Jerzego Kopczyńskiego. Kadencja powołanego członka Rady...

czytaj dalej

Raport 12/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport: 12/2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2019 r. wraz projektami uchwał Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego...

czytaj dalej

Raport 11/2019 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport: 11/2019 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 września 2019 r. powziął informację, że pan Lech Mikołaj Dzierżawski w dniu 13 września 2019 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka...

czytaj dalej

Raport 8/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport: 8/2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 r. wraz projektami uchwał Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania...

czytaj dalej

Raport 3/2019 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport: 3/2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 roku Spółka podpisała umowę z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk z siedzibą w Siedlcach, ul. Piaski...

czytaj dalej

Raporty ESPI

Raport ESPI 2/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport bieżący ESPI: 2/2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 8 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał. Treść Raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania...

czytaj dalej

Raport ESPI 11/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport bieżący ESPI: 11/2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał Treść Raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść...

czytaj dalej