Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty ESPI

Walne zgromadzenia

Raporty okresowe

15 lutego 2021
Raport 4/2021 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2020 roku.
Czytaj dalej
16 listopada 2020
Raport 29/2020 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2020 roku.
Czytaj dalej
28 września 2020
Raport 26/2020 – Korekta raportu nr 5/2020 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2020 roku.
Czytaj dalej
14 sierpnia 2020
Raport 24/2020 - Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2020 roku.
Czytaj dalej
25 lipca 2020
Raport 21/2020 - Korekta raportu nr 18/2020 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.
Czytaj dalej
25 lipca 2020
Raport 18/2020 - Raport roczny Lukardi S.A. za 2019 rok.
Czytaj dalej
15 maja 2020
Raport 5/2020 - Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2020 roku
Czytaj dalej
14 lutego 2020
Raport 2/2020 - Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2019 roku
Czytaj dalej
8 listopada 2019
Raport 13/2019 - Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2019 roku
Czytaj dalej

Raporty bieżące

27 września 2021
Raport 22/2021 – Powołanie członka Rady Nadzorczej.
Czytaj dalej
1 września 2021
Raport 21/2021 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
Czytaj dalej
29 czerwca 2021
Raport 17/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 roku.
Czytaj dalej
11 czerwca 2021
Raport 16/2021 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Czytaj dalej
2 czerwca 2021
Raport 15/2021 - Korekta raportu 14/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
Czytaj dalej
2 czerwca 2021
Raport 14/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał.
Czytaj dalej
1 czerwca 2021
Raport 13/2021 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.
Czytaj dalej
24 maja 2021
Raport 10/2021 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
Czytaj dalej
18 maja 2021
Raport 9/2021 – Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
Czytaj dalej

Raporty ESPI

13 sierpnia 2021
Raport ESPI 14/2021 – Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
Czytaj dalej
29 czerwca 2021
Raport ESPI 13/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Czytaj dalej
24 czerwca 2021
Raport ESPI 12/2021 – Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
Czytaj dalej
23 czerwca 2021
Raport ESPI 11/2021 – Nabycie udziałów w spółce Aniołowie Konsultingu Spółka z o.o.
Czytaj dalej
21 czerwca 2021
Raport ESPI 10/2021 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Czytaj dalej
21 czerwca 2021
Raport ESPI 9/2021 – Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 dotyczącego zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Czytaj dalej
21 czerwca 2021
Raport ESPI 8/2021 – Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze.
Czytaj dalej
21 czerwca 2021
Raport ESPI 7/2021 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Czytaj dalej
11 czerwca 2021
Raport ESPI 6/2021 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Czytaj dalej

Walne zgromadzenia

28 marca 2018
Raport ESPI 3/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku.
Czytaj dalej
3 czerwca 2017
Raport ESPI 17/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.
Czytaj dalej
9 lutego 2017
Raport ESPI 5/2017 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 marca 2017 roku.
Czytaj dalej
21 listopada 2016
Raport ESPI 7/2016 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2016 roku.
Czytaj dalej
3 czerwca 2016
Raport 14/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Czytaj dalej
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2021. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez BrandUP!