Raport: 14/2016 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14...

czytaj dalej