Relacje inwestorskie

Polityka dywidendy

Zarząd LUKARDI S.A. (dawniej SAPpeers.com S.A.) zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy i w przyszłości Zarząd będzie dążył do wypłaty dywidendy.

Ze względu jednak na bieżące potrzeby związane z dalszym rozwojem LUKARDI S.A. (dawniej SAPpeers.com S.A.), Zarząd zamierza zarekomendować powstrzymanie się od wypłaty dywidendy za 2015 r.

W kolejnych okresach, wartość dywidendy wnioskowana przez Zarząd Emitenta do wypłaty zależeć będzie od planów inwestycyjnych oraz oceny sytuacji perspektywicznej LUKARDI S.A. (dawniej SAPpeers.com S.A.)

Ostateczną decyzję o sposobie podziału wyniku finansowego podejmować będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUKARDI S.A. (dawniej SAPpeers.com S.A.)