Relacje inwestorskie

Raporty okresowe i bieżące

Raporty okresowe

Raport 5/2020 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2020 roku

Raport: 5/2020 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. I kwartał za 2020 roku. Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Lukardi...

Więcej Info

Raport 2/2020 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2019 roku

Raport: 2/2020 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. IV kwartał za 2019 roku. Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Lukardi...

Więcej Info

Raport 13/2019 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2019 roku

Raport: 13/2019 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. III kwartał za 2019 roku. Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny...

Więcej Info

Raport 10/2019 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2019 roku

Raport: 10/2019 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. II kwartał za 2019 roku. Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny...

Więcej Info

Raport 7/2019 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok

Raport: 7/2019 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 6/2019 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2019 roku.

Raport: 6/2019 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2019 roku. Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Lukardi...

Więcej Info

Raport 2/2019 – Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2018 roku.

Raport: 2/2019 Tytuł: Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2018 roku. Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Lukardi...

Więcej Info

Raport 21/2018 – Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Raport: 21/2018 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2018 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 20/2018 – Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Raport: 20/2018 Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2018 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 12/2018 – Raport roczny Lukardi S.A. za 2017 rok

Raport: 12/2018 Tytuł: Raport roczny Lukardi S.A. za 2017 rok. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 9/2018 – Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Raport: 9/2018 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2018 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 4/2018 – Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport: 4/2018 Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 31/2017 – Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Raport: 31/2017 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 28/2017 – Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Raport: 28/2017 Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 21/2017 – Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok

Raport: 21/2017 Tytuł: Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do...

Więcej Info

Raport 20/2017 – Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

Raport: 20/2017 Tytuł: Jednostkowy raport roczny za 2016 rok Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do...

Więcej Info

Raport 18/2017 – Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport: 18/2017 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2017 roku Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w...

Więcej Info

Raport 6/2017 – Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Raport: 6/2017 Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Treść Raportu okresowego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie...

Więcej Info

Raport 24/2016 – Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Raport: 24/2016 Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Treść Raportu okresowego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 20/2016 – Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Raport: 20/2016 Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2016 roku Treść Raportu okresowego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 6/2016 – Raport roczny

Raport: 6/2016 Tytuł: Raport roczny za 2015 rok Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")...

Więcej Info

Raport 7/2016 – Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport: 7/2016 Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2016 roku Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie...

Więcej Info

Raport 4/2016 – Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Raport: 4/2016 Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raporty bieżące

Raport 7/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

Raport: 7/2020 Tytuł: Korekta raportu nr 6/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 6/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.

Raport: 6/2020 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie...

Więcej Info

Raport 4/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport: 4/2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2020 r. wraz projektami uchwał Zarząd Lukardi...

Więcej Info

Raport 3/2020 – Rejestracja zmian w statucie Spółki

Raport: 3/2020 Tytuł: Rejestracja zmian w statucie Spółki Zarząd Lukardi S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w statucie...

Więcej Info

Raport 1/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport: 1/2020 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej...

Więcej Info

Raport 16/2019 – Uzupełnienie do rb 14/2019 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

Raport: 16/2019 Tytuł: Uzupełnienie do rb 14/2019 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. w uzupełnieniu do rb 14/2019...

Więcej Info

Raport 15/2019 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 listopada 2019 roku.

Raport: 15/2019 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 listopada 2019 roku. Zarząd Lukardi S.A....

Więcej Info

Raport 14/2019 – Powołanie członka Rady Nadzorczej.

Raport: 14/2019 Tytuł: Powołanie członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu...

Więcej Info

Raport 12/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport: 12/2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2019 r. wraz projektami uchwał Zarząd...

Więcej Info

Raport 11/2019 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport: 11/2019 Tytuł: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 września 2019 r....

Więcej Info

Raport 9/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2019 roku

Raport: 9/2019 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2019 roku Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do...

Więcej Info

Raport 8/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport: 8/2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 r. wraz projektami uchwał Zarząd spółki...

Więcej Info

Raport 5/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

Raport: 5/2019 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie...

Więcej Info

Raport 4/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2019 r.

Raport: 4/2019 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2019 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie...

Więcej Info

Raport 3/2019 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport: 3/2019 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 kwietnia...

Więcej Info

Raport 1/2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport: 1/2019 Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej...

Więcej Info

Raport 19/2018 – Korekta rb.18/2018 – Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Raport: 19/2018 Tytuł: Korekta rb.18/2018 - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie...

Więcej Info

Raport 18/2018 – Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Raport: 18/2018 Tytuł: Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12...

Więcej Info

Raport 17/2018 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport: 17/2018 Tytuł: Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Zarząd LUKARDI S.A. informuje, iż w dniu12 lipca 2018 r. została podpisana umowa...

Więcej Info

Raport 16/2018 – Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej

Raport: 16/2018 Tytuł: Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu...

Więcej Info

Raport 15/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport: 15/2018 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zarząd Lukardi S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca...

Więcej Info

Raport 14/2018 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r.

Raport: 14/2018 Tytuł: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r. Zarząd spółki Lukardi S.A....

Więcej Info

Raport 13/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Raport: 13/2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd...

Więcej Info

Raport 11/2018 – Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport: 11/2018 Tytuł: Rezygnacja osoby nadzorującej Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29...

Więcej Info

Raport 10/2018 – Rezygnacja osób nadzorujących

Raport: 10/2018 Tytuł: Rezygnacja osób nadzorujących Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu...

Więcej Info

Raport 8/2018 – Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Raport: 8/2018 Tytuł: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 7/2018 – Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki

Raport: 7/2018 Tytuł: Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka”) z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 6/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Raport: 6/2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 r. Zarząd spółki Lukardi S.A....

Więcej Info

Raport 5/2018 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport: 5/2018 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Zarząd spółki Lukardi S.A. („Spółka, Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje,...

Więcej Info

Raport 3/2018 – Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady zawartej w punkcie 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport: 3/2018 Tytuł: Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady zawartej w punkcie 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd...

Więcej Info

Raport 2/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Raport: 2/2018 Tytuł: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Zarząd Spółki Lukardi S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że raporty...

Więcej Info

Raport 1/2018 – Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2018 r.

Raport: 1/2018 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2018 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport...

Więcej Info

Raport 33/2017 – Raport miesięczny za miesiąc listopad 2017 r.

Raport: 33/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc listopad 2017 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport...

Więcej Info

Raport 32/2017 – Raport miesięczny za miesiąc październik 2017 r.

Raport: 32/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc październik 2017 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu...

Więcej Info

Raport 30/2017 – Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2017 r.

Raport: 30/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2017 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport...

Więcej Info

Raport 29/2017 – Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2017 r.

Raport: 29/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2017 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport...

Więcej Info

Raport 27/2017 – Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2017 r.

Raport: 27/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2017 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport...

Więcej Info

Raport 26/2017 – Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017 r.

Raport: 26/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport...

Więcej Info

Raport 25/2017 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport: 25/2017 Tytuł: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”)...

Więcej Info

Raport 24/2017 – Raport miesięczny za miesiąc maj 2017 r.

Raport: 24/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc maj 2017 r. Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport...

Więcej Info

Raport 23/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Raport: 23/2017 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki Lukardi S.A....

Więcej Info

Raport 22/2017 – Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

Raport: 22/2017 Tytuł: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)...

Więcej Info

Raport 19/2017 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport: 19/2017 Tytuł: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Treść Raportu bieżącego: Zarząd Spółki LukardiS.A. („Spółka”, „Emitent”)...

Więcej Info

Raport 17/2017 – Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2017r.

Raport: 17/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2017 r. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: SAPpeers.com...

Więcej Info

Raport 16/2017 – Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 w sprawie zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2017r.

Raport: 16/2017 Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 15/2017 w sprawie zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2017r. Treść Raportu...

Więcej Info

Raport 15/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2017r.

Raport: 15/2017 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2017r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A. z...

Więcej Info

Raport 14/2017 – Raport miesięczny za miesiąc marzec 2017r.

Raport: 14/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc marzec 2017 r. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: SAPpeers.com...

Więcej Info

Raport 13/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016

Raport: 13/2017 Tytuł: Rezygnacja członka Zarządu Treść Raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje,...

Więcej Info

Raport 13/2017 – Rezygnacja członka Zarządu

Raport: 13/2017 Tytuł: Rezygnacja członka Zarządu Treść Raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje,...

Więcej Info

Raport 12/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016

Raport: 12/2017 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016 Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą...

Więcej Info

Raport 11/2017 – Raport miesięczny za miesiąc luty 2017r.

Raport: 11/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc luty 2017 r. Zarząd spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: SAPpeers.com S.A.)...

Więcej Info

Raport 10/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport: 10/2017 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Treść Raportu okresowego: Zarząd Lukardi S.A. (dawniej: SAPpeers.com S.A.) z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 9/2017 – Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.03.2017 r.

Raport: 9/2017 Tytuł: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.03.2017 r. Treść Raportu okresowego: Zarząd...

Więcej Info

Raport 8/2017 – Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz połączenia ze spółką zależną.

Raport: 8/2017 Tytuł: Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz połączenia ze spółką zależną. Treść Raportu okresowego: Zarząd spółki...

Więcej Info

Raport 7/2017 – Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku

Raport: 7/2017 Tytuł: Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku Treść Raportu okresowego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą...

Więcej Info

Raport 5/2017 – Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2017r.

Raport: 5/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2017r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 4/2017 – Planowana zmiana Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 08 marca 2017 r.

Raport: 4/2017 Tytuł: Planowana zmiana Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 08 marca 2017 r. Treść Raportu...

Więcej Info

Raport 3/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 marca 2017 r.

Raport: 3/2017 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 marca 2017 r. Treść Raportu bieżącego: Treść...

Więcej Info

Raport 2/2017 – Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2016r.

Raport: 2/2017 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2016r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie...

Więcej Info

Raport 1/2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport: 1/2017 Tytuł: Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku Treść Raportu bieżącego: Zarząd LUKARDI S.A. (dawniej SAPpeers.com...

Więcej Info

Raport 30/2016 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport: 30/2016 Tytuł: Rezygnacja członka Zarządu Treść Raportu bieżącego: Zarząd SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")...

Więcej Info

Raport 29/2016 – Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.12.2016 r.

Raport: 29/2016 Tytuł: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.12.2016 r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport 28/2016 – Raport miesięczny za miesiąc listopad 2016r.

Raport: 28/2016 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc listopad 2016r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 27/2016 – Planowana zmiana Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 r.

Raport: 27/2016 Tytuł: Planowana zmiana Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 r. Treść Raportu...

Więcej Info

Raport 26/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2016 r.

Raport: 26/2016 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2016 r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport 25/2016 – Raport miesięczny za miesiąc październik 2016r.

Raport: 25/2016 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc październik 2016r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą...

Więcej Info

Raport 23/2016 – Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2016r.

Raport: 23/2016 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2016r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 22/2016 – Rezygnacja członka Zarządu

Raport: 22/2016 Tytuł: Rezygnacja członka Zarządu Treść Raportu bieżącego: Zarząd SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")...

Więcej Info

Raport 21/2016 – Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2016r.

Raport: 21/2016 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2016r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 19/2016 – Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2016 r.

Raport: 19/2016 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2016 r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 18/2016 – Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2016 r.

Raport: 18/2016 Tytuł: Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2016 r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 17/2016 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r.

Raport: 17/2016 Tytuł: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r. Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport 16/2016 – Zawarcie umowy w zakresie usług IT

Raport: 16/2016 Tytuł: Zawarcie umowy w zakresie usług IT Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie...

Więcej Info

Raport 15/2016 – Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego dotyczącego publikacji raportu miesięcznego za miesiąc maj 2016r.

Raport: 15/2016 Tytuł: Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego dotyczącego publikacji raportu miesięcznego za miesiąc maj 2016r. Treść...

Więcej Info

Raport 14/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Raport: 14/2016 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport 13/2016 – Zmiany w składzie zarządu Spółki

Raport: 13/2016 Tytuł: Zmiany w składzie zarządu Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd SAPpeers.com spółka akcyjna z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 12/2016 – Zawarcie umowy w zakresie usług IT

Raport: 12/2016 Tytuł: Zawarcie umowy o świadczenie usług doradztwa Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport 11/2016 – Zawarcie umowy w zakresie usług IT

Raport: 11/2016 Tytuł: Zawarcie umowy w zakresie usług IT Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie...

Więcej Info

Raport 10/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C na rynku NewConnect

Raport: 10/2016 Tytuł: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C na rynku NewConnect Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki...

Więcej Info

Raport 1/2015 – Raport bieżący

Raport: 1/2015 Tytuł: Uzyskanie dostępu do systemu EBI. Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie...

Więcej Info

Raport 2/2015 – Raport bieżący

Raport: 2/2015 Tytuł: Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Treść Raportu...

Więcej Info

Raport 9/2016 – Raport bieżący

Raport: 9/2016 Tytuł: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i C na rynku NewConnect Treść Raportu bieżącego:...

Więcej Info

Raport 8/2016 – Raport bieżący

Raport: 8/2016 Tytuł: Wprowadzenie akcji serii A oraz C do obrotu na rynku NewConnect Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A....

Więcej Info

Raport 5/2016 – Zmiany terminów publikacji raportu rocznego i kwartalnego w 2016 roku

Raport: 5/2016 Tytuł: Zmiany terminów publikacji raportu rocznego i kwartalnego w 2016 roku Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki...

Więcej Info

Raport 3/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2015r.

Raport: 3/2016 Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2015r. Treść Raportu Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki...

Więcej Info

Raport 2/2016 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Raport: 2/2016 Tytuł: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport 1/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport: 1/2016 Tytuł: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A. z...

Więcej Info

Raporty bieżące ESPI

Raport ESPI 3/2020 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI: 3/2020 Tytuł: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. Treść...

Więcej Info

Raport ESPI 2/2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport bieżący ESPI: 2/2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 8 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał. Treść Raportu...

Więcej Info

Raport ESPI 1/2020 – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI: 1/2020 Tytuł: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. Treść...

Więcej Info

Raport ESPI 13/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 19 listopada 2019 r.

Raport bieżący ESPI: 13/2019 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 19 listopada 2019 r....

Więcej Info

Raport ESPI 12/2019 – Podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

Raport bieżący ESPI: 12/2019 Tytuł: Podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 11/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Raport bieżący ESPI: 11/2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2019 r. wraz z projektami...

Więcej Info

Raport ESPI 10/2019 – Korekta raportu bieżącego nr 9/2019 dotyczącego zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący ESPI: 10/2019 Tytuł: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A....

Więcej Info

Raport ESPI 9/2019 – Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący ESPI: 9/2019 Tytuł: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport ESPI 8/2019 – Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący ESPI: 8/2019 Tytuł: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport ESPI 7/2019 – Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący ESPI: 7/2019 Tytuł: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w...

Więcej Info

Raport ESPI 6/2019 – Transakcje zrealizowane przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący ESPI: 6/2019 Tytuł: Transakcje zrealizowane przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Treść...

Więcej Info

Raport ESPI 5/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 1 lipca 2019 r.

Raport bieżący ESPI: 5/2019 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 1 lipca 2019 r. Treść...

Więcej Info

Raport ESPI 4/2019 – Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

Raport bieżący ESPI: 4/2019 Tytuł: Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Treść raportu bieżącego: Zarząd Lukardi...

Więcej Info

Raport ESPI 3/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Raport bieżący ESPI: 3/2019 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 r. wraz z projektami uchwał...

Więcej Info

Raport ESPI 2/2019 – Korekta rb 1/2019 – Informacja w sprawie planu połączenia spółki Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

  Raport bieżący ESPI: 2/2019 Tytuł: Korekta rb 1/2019 - Informacja w sprawie planu połączenia spółki Lukardi S.A. ze spółką Akquinet...

Więcej Info

Raport ESPI 1/2019 – Informacja w sprawie planu połączenia spółki Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.

  Raport bieżący ESPI: 1/2019 Tytuł: Informacja w sprawie planu połączenia spółki Lukardi S.A. ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o....

Więcej Info

Raport ESPI 13/2018 – Informacja w sprawie wyceny Lukardi S.A. i Akquinet Polska Sp. z o.o. przygotowanej w związku z planowanym połączeniem obu spółek.

  Raport bieżący ESPI: 13/2018 Tytuł: Informacja w sprawie wyceny Lukardi S.A. i Akquinet Polska Sp. z o.o. przygotowanej w związku z...

Więcej Info

Raport ESPI 12/2018 – Zawarcie umowy z PGNIG na dostawę licencji SAP wraz z usługą wsparcia technicznego

  Raport bieżący ESPI: 12/2018 Tytuł: Zawarcie umowy z PGNIG na dostawę licencji SAP wraz z usługą wsparcia technicznego Treść Raportu...

Więcej Info

Raport ESPI 11/2018 – Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

  Raport bieżący ESPI: 11/2018 Tytuł: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 10/2018 – Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

  Raport bieżący ESPI: 10/2018 Tytuł: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 9/2018 – Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

  Raport bieżący ESPI: 9/2018 Tytuł: Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 8/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Raport bieżący ESPI: 8/2018 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu   Treść...

Więcej Info

Raport ESPI 7/2018 – Zawarcie istotnej umowy z kontrahentem Spółki

  Raport bieżący ESPI: 7/2018 Tytuł: Zawarcie istotnej umowy z kontrahentem Spółki   Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi...

Więcej Info

Raport ESPI 6/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

  Raport bieżący ESPI: 6/2018 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami...

Więcej Info

Raport ESPI 5/2018 – Zawarcie istotnej umowy z kontrahentem Spółki

  Raport bieżący ESPI: 5/2018 Tytuł: Zawarcie istotnej umowy z kontrahentem Spółki   Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi...

Więcej Info

Raport ESPI 4/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Raport bieżący ESPI: 4/2018 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  ...

Więcej Info

Raport ESPI 3/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku.

  Raport bieżący ESPI: 3/2018 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku. Treść Raportu...

Więcej Info

Raport ESPI 2/2018 – Informacja w sprawie procesu negocjacji transakcji ze spółką Akquinet Polska sp. z o.o.

  Raport bieżący ESPI: 2/2018 Tytuł: Informacja w sprawie procesu negocjacji transakcji ze spółką Akquinet Polska sp. z o.o.   Treść...

Więcej Info

Raport ESPI 1/2018 – Zamiana akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

  Raport bieżący ESPI: 1/2018 Tytuł: Zamiana akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela   Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki...

Więcej Info

Raport ESPI 22/2017 – Informacja w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki

  Raport bieżący ESPI: 22/2017 Tytuł: Informacja w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki   Treść Raportu bieżącego: Zarząd Spółki...

Więcej Info

Raport ESPI 21/2017 – Informacja w sprawie procesu negocjacji transakcji dotyczącej połączenia lub nabycia udziałów Akquinet Polska sp. z o.o.

  Raport bieżący ESPI: 21/2017 Tytuł: Informacja w sprawie procesu negocjacji transakcji dotyczącej połączenia lub nabycia udziałów...

Więcej Info

Raport ESPI 20/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący ESPI: 20/2017 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Treść Raportu...

Więcej Info

Raport ESPI 19/2017 – Korekta raportu bieżącego nr 10/2017 dotyczącego otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 19/2017 Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 10/2017 dotyczącego otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania...

Więcej Info

Raport ESPI 10/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 10/2017 Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 18/2017 – Korekta raportu bieżącego nr 13/2017 dotyczącego otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 18/2017 Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 13/2017 dotyczącego otrzymania zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania...

Więcej Info

Raport ESPI 17/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku.

  Raport bieżący ESPI: 17/2017 Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku. Treść Raportu bieżącego:...

Więcej Info

Raport ESPI 16/2017 – Korekta raportu bieżącego nr 8/2017 dotyczącego otrzymania zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 16/2017 Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 8/2017 dotyczącego otrzymania zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania...

Więcej Info

Raport ESPI 15/2017 – Rozpoczęcie procesu negocjacji w sprawie połączenia lub nabycia udziałów Akquinet Polska sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI: 15/2017 Tytuł: Rozpoczęcie procesu negocjacji w sprawie połączenia lub nabycia udziałów Akquinet Polska sp. z o.o....

Więcej Info

Raport ESPI 14/2017 – Informacja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu B+R

Raport bieżący ESPI: 14/2017 Tytuł: Informacja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu B+R Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki...

Więcej Info

Raport ESPI 12/2017 – Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Raport bieżący ESPI: 12/2017 Tytuł: Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 11/2017 – Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Raport bieżący ESPI: 11/2017 Tytuł: Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 13/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 13/2017 Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 10/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 10/2017 Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 9/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 9/2017 Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 8/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 8/2017 Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 7/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ SAPpeers.com S.A. w dniu 8 marca 2017 r

Raport bieżący ESPI: 7/2017 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ SAPpeers.com S.A. w dniu 8 marca 2017 r...

Więcej Info

Raport ESPI 6/2017 – Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu B+R

Raport bieżący ESPI: 6/2017 Tytuł: Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu B+R Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki Lukardi S.A....

Więcej Info

Raport ESPI 5/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 marca 2017 roku.

  Raport bieżący ESPI: 5/2017 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 marca 2017 roku. Treść Raportu bieżącego:...

Więcej Info

Raport ESPI 4/2017 – Informacja o realizacji strategii rozwoju Emitenta

Raport bieżący ESPI: 4/2017 Tytuł: Informacja o realizacji strategii rozwoju Emitenta Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com...

Więcej Info

Raport ESPI 3/2017 – Informacja dotycząca istotnej wartości z tytułu zrealizowanych usług informatycznych

Raport bieżący ESPI: 3/2017 Tytuł: Informacja dotycząca istotnej wartości z tytułu zrealizowanych usług informatycznych Treść Raportu...

Więcej Info

Raport ESPI 1/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 1/2017 Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 2/2017 – Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący ESPI: 2/2017 Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 9/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ SAPpeers.com S.A. w dniu 22 grudnia 2016 r.

Raport bieżący ESPI: 9/2016 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ SAPpeers.com S.A. w dniu 22 grudnia 2016 r....

Więcej Info

Raport ESPI 8/2016 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z SAPpeers sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI: 8/2016 Tytuł: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z SAPpeers sp. z o.o. Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 7/2016 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2016 roku.

Raport bieżący ESPI: 7/2016 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 grudnia 2016 roku. Treść Raportu bieżącego:...

Więcej Info

Raport ESPI 6/2016 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z SAPpeers sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI: 6/2016 Tytuł: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z SAPpeers sp. z o.o. Treść Raportu bieżącego:...

Więcej Info

Raport ESPI 5/2016 – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną SAPpeers sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI: 5/2016 Tytuł: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną SAPpeers sp. z o.o. Treść Raportu...

Więcej Info

Raport ESPI 4/2016 – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną SAPpeers sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI: 4/2016 Tytuł: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną SAPpeers sp. z o.o. Treść Raportu...

Więcej Info

Raport ESPI 3/2016 – Zawarcie umowy świadczenia usług IT z Orplast

Raport bieżący ESPI: 3/2016 Tytuł: Zawarcie umowy świadczenia usług IT z Orplast Treść Raportu bieżącego: Zarząd spółki SAPpeers.com S.A....

Więcej Info

Raport ESPI 1/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Raport bieżący ESPI: 1/2016 Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku. Treść Raportu bieżącego: Zarząd...

Więcej Info

Raport ESPI 2/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ SAPpeers.com S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

Raport bieżący ESPI: 2/2016 Tytuł: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ SAPpeers.com S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r....

Więcej Info