SECURITY AUDIT LOG (SAL)

SECURITY AUDIT LOG (SAL)

SECURITY AUDIT LOG (SAL) – czy to potrzebne? Tak…, tak… Jeśli jesteś użytkownikiem systemu SAP i masz, powiedzmy, bliżej nieokreślone zamiary… wtedy można zadać takie pytanie. Żarty na bok. Funkcja, o której mowa jest, podkreślmy, ważna....