Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
Jak się przygotować do MIGRACJI i optymalizować koszty
POBIERZ
Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book "Bezpieczeństwo SAP S/4 HANA"
Pobierz za darmo

Zapisz się

Informacje dla inwestorów oraz mediów

Opis spółki Lukardi S.A.

Grupa Lukardi dostarcza rozwiązania informatyczne oparte o zaawansowane technologie
i usługi profesjonalne, specjalizując się w budowie systemów bezpieczeństwa danych,
digitalizacji treści i e-commerce.
Spółki Grupy świadczą konsulting technologiczny, usługi programistyczne oraz rozbudowane
usługi wsparcia i serwisu dla Klientów różnych branż z niemal całego świata.
Swoje kompetencje Grupa rozbudowuje będąc partnerem biznesowym takich liderów
technologicznych jak SAP, OpenText, Pathlock, Microsoft, Splunk i USU.

Spółki Grupy Kapitałowej Lukardi

SI-eCommerce Sp. z o.o. – Polska – spółka zależna
Spółka specjalizuje się we wdrożeniach systemów e-commerce, w szczególności platformy SAP
Commerce zarówno na rynku krajowym jak i globalnym. Jest pierwszą firmą w Europie
Centralnej i Wschodniej, która otrzymała autoryzację sprzedażową i serwisową dla platformy
SAP Hybris. Obecnie jest to platforma SAP Commerce Cloud.

Rekruteo.com Sp. z o.o. – Polska – spółka stowarzyszona
Spółka tworzy rozbudowane narzędzia wspierające procesy rozwoju kompetencji, sourcingu
i rekrutacji. Podstawową motywacją jest poszukiwanie potencjału w obszarach dotąd nie
eksploatowanych przez rynek pracy. Trzonem oferowanych rozwiązań jest platforma
rekruteo.com, pozwalająca na automatyzację i zarządzanie wieloma aspektami komunikacji
w procesie rekrutacji. W ramach współpracy z funduszem Brave VC spółka pozyskała szersze
możliwości tworzenia innowacyjnych metod i narzędzi.

Aq Solutions Kft – Węgry - spółka zależna.
Spółka zajmuje się tworzeniem własnych aplikacji i wdrożeniami narzędzi Opentext na rynku
węgierskim. Wykorzystuje doświadczenia Lukardi S.A. jako wieloletniego Partnera Opentext
oraz swój rosnący potencjał realizacyjny. Spółka skupia się na rozwiązaniach chmurowych,
które na lokalnym rynku spotykają się z coraz większym zainteresowaniem.

Rekruteo 2.0 Sp. z o.o. – Polska - spółka stowarzyszona.
Spółka w 100% zależna od Rekruteo.com Sp. z o.o., która została powołana do życia we
wrześniu 2022 roku. Spółka celowa, związana z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych
w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów rekrutacyjnych i edukacyjnych
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.


Codigmatic Sp. z o.o. – Polska - spółka stowarzyszona.
Spółka Codigmatic to zespół doświadczonych ekspertów w pracy z oprogramowaniem. Zespół
specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, optymalizacji aplikacji,
integracji systemów, wsparcia procesów migracji danych oraz zabezpieczeniem systemów.
W swojej pracy używa głównie technologii takich jak Java (Spring), Typescript (React),
PostgreSQL, HTML5/CSS3, a także Angular, PHP (w tym Symfony), Node.js, MongoDB, MySQL,
ReactNative oraz natywnymi aplikacjami dla systemów Android/iOS.

Model biznesowy i strategia

GK Lukardi specjalizuje się w dostarczaniu technologii informatycznej wspierającej zarządzanie przedsiębiorstwem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Aby to było możliwe Spółka współpracuje z światowymi liderami tworzącymi oprogramowanie biznesowe na świecie takimi jak SAP, OpenText, Splunk, Pathlock i USU oraz rozbudowuje zespoły ekspertów mogące wdrażać i rozwijać zbudowane w oparciu o to oprogramowanie systemy zarządzania. Do dziedzin specjalizacji GK Lukardi należy zaliczyć cyberbezpieczeństwo, zarządzanie treścią, systemy e-commerce oraz systemy analityczne. W ich obrębie stworzone zostały rozwiązania dedykowane i dziedzinowe, dostarczane klientom w formie licencji, subskrypcji wraz z usługami wdrożeniowymi, rozwojowymi i serwisowymi. Spółka opiera swoją strategię na ciągłym doskonaleniu narzędzi i kompetencji oraz coraz szerszej dystrybucji produktów i usług w oparciu o sieć współpracy partnerskiej.

Polityka dywidendy

Zarząd LUKARDI S.A. zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy i w przyszłości Zarząd będzie dążył do wypłaty dywidendy. 

Ze względu jednak na bieżące potrzeby związane z dalszym rozwojem LUKARDI S.A., Zarząd zamierza zarekomendować powstrzymanie się od wypłaty dywidendy.
W kolejnych okresach, wartość dywidendy wnioskowana przez Zarząd Emitenta do wypłaty zależeć będzie od planów inwestycyjnych oraz oceny sytuacji perspektywicznej LUKARDI S.A. 

Ostateczną decyzję o sposobie podziału wyniku finansowego podejmować będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUKARDI S.A.

Podstawowe dane finansowe

2022 r.2021 r.
Przychody ze sprzedaży19 275 56210 965 810
Wynik ze sprzedaży882 742808 733
Wynik operacyjny263 171102 132
Zysk (strata) brutto159 638142 886
Zysk (strata) netto17 71410 723
Aktywa razem11 516 90211 468 343
Kapitał podstawowy5 850 3474 387 760
Kapitał własny6 235 1356 407 413
Zobowiązania krótkoterminowe5 131 7614 615 038
Zobowiązania długoterminowe139 175212 081
Liczba akcji58 503 46643 877 600

Wybrane dane finansowe

IV kwartał 2023 r.
Przychody ze sprzedaży5 988 566,80
Wynik ze sprzedaży71 342,59
Wynik operacyjny51 872,94
Zysk (strata) brutto141 000,15
Zysk (strata) netto148 843,77
Aktywa razem13 106 266,08
Kapitał podstawowy5 850 346,60
Kapitał własny6 045 597,28
Zobowiązania krótkoterminowe6 678 169,36
Zobowiązania długoterminowe220 347,91
Dane roczne w PLN.
Spółka nie publikuje prognoz.

Notowania Lukardi S.A. na NewConnect

W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził uchwałą nr 466/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki SAPpeers.com S.A. Uchwałą z 22.12.2016 nastąpiła zmiana nazwy spółki na Lukardi S.A. zarejestrowana w KRS 28.02.2017
Sprawdź notowania spółki

Jesteś inwestorem
lub przedstawicielem mediów potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami
poprzez formularz kontaktowy lub: 

kontakt@lukardi.com
+48 508 400 203
Formularz kontaktowy

Dane firmy

NIP 5213683072
REGON 360098885
KRS 0000545448
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 5 850 346,60 złotych
Wysokość kapitału wpłaconego 5 850 346,60 złotych
Kontakt
kontakt@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2024. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez Uxtivity