Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book Vendor Invoice Managment by OpenText
Pobierz
Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
E-book "Bezpieczeństwo SAP S/4 HANA"
Pobierz za darmo
E-book Vendor Invoice Managment by OpenText
Pobierz
Webinar - "Optymalizacja licencji w SAP", 20 czerwca 2023 r. godzina 11:00
Zarejestruj się
Webinar - "Optymalizacja licencji w SAP", 20 czerwca 2023 r. godzina 11:00
Zarejestruj się

Informacje dla inwestorów oraz mediów

Polityka dywidendy

Zarząd LUKARDI S.A. zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy i w przyszłości Zarząd będzie dążył do wypłaty dywidendy. 

Ze względu jednak na bieżące potrzeby związane z dalszym rozwojem LUKARDI S.A., Zarząd zamierza zarekomendować powstrzymanie się od wypłaty dywidendy.
W kolejnych okresach, wartość dywidendy wnioskowana przez Zarząd Emitenta do wypłaty zależeć będzie od planów inwestycyjnych oraz oceny sytuacji perspektywicznej LUKARDI S.A. 

Ostateczną decyzję o sposobie podziału wyniku finansowego podejmować będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUKARDI S.A.

Podstawowe dane finansowe

2022 r.2021 r.
Przychody ze sprzedaży19 275 56210 965 810
Wynik ze sprzedaży882 742808 733
Wynik operacyjny263 171102 132
Zysk (strata) brutto159 638142 886
Zysk (strata) netto17 71410 723
Aktywa razem11 516 90211 468 343
Kapitał podstawowy5 850 3474 387 760
Kapitał własny6 235 1356 407 413
Zobowiązania krótkoterminowe5 131 7614 615 038
Zobowiązania długoterminowe139 175212 081
Liczba akcji58 503 46643 877 600
Dane roczne w PLN.

Notowania Lukardi S.A. na NewConnect

Sprawdź notowania spółki

Jesteś inwestorem
lub przedstawicielem mediów potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami
poprzez formularz kontaktowy lub: 

jacek.grobel@lukardi.com
+48 662 246 465
Formularz kontaktowy

Pliki do pobrania

Brandbook (Księga znaku)
Pobierz plik PDF
Logo Lukardi
Pobierz plik PNG

Dane firmy

NIP 5213683072
REGON 360098885
KRS 0000545448
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 5 850 346,60 złotych
Wysokość kapitału wpłaconego 5 850 346,60 złotych
Kontakt
kontakt@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez Uxtivity