Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się
Webinar "Kontrola nad dokumentami - elastyczny i skalowalny obieg dokumentów"
Zarejestruj się

Raport 2/2022 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Emitenta.

Czas czytania: 2 minut
Katarzyna

Raport: 2/2022
Tytuł:
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Emitenta.

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.462.586,60 zł zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ z dnia 2 listopada 2021 roku (rb 26/2021).

Zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 5.850.346,60 zł. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 58.503.466 akcji wszystkich emisji, w tym:

- 1.000.000 akcji serii A zwykłych na okaziciela,

- 4.250.000 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1,

- 350.000 akcji serii B2 zwykłych na okaziciela,

- 60.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela,

- 38.217.600 akcji serii E zwykłych na okaziciela,

- 14.625.866 akcji serii F imiennych.

Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Emitenta.

Poniżej wykaz zarejestrowanych zmian w statucie Emitenta

Poprzednio obowiązująca treść §7 Statutu Emitenta:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.387.760 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

b. 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

e. 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).

2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d) i lit. e) są akcjami zwykłymi.

3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej."

Obecne brzmienie treść §7 Statutu Emitenta:

5. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

b. 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

e. 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

f. 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

6. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) i lit f) są akcjami zwykłymi.

7. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

8. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.”

Tekst jednolity statutu Emitenta nie został jeszcze uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Sebastian Herod - Wiceprezes Zarządu

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, podziel się nim proszę.
Pozwoli nam to dotrzeć do nowych osób. Z góry dziękujemy!

Zadbamy o cyfrową transformację Twojego biznesu

Chcesz zabezpieczyć swój biznes przed cyberatakami? A może planujesz cyfrową transformację lub poszukujesz specjalistów IT do projektu? Chętnie pomożemy. Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiajmy o profesjonalnych usługach IT dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Kontakt
kontakt@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Dane adresowe
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Odwiedź nasze social media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Stworzone z
przez Uxtivity