Raport ESPI 6/2016 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z SAPpeers sp. z o.o.

Reading time: 2 min.
Tomasz Jurgielewicz

Raport bieżący ESPI: 6/2016

Tytuł:

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z SAPpeers sp. z o.o.

Treść Raportu bieżącego:

Zarząd Spółki SAPpeers.com S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer numer 5/2016 z dnia 10.11.2016 r. oraz numer 4/2016 z dnia 10.11.2016 r.w związku z procedurą połączenia Emitenta ze spółką SAPpeers sp. z o.o. przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia:
Zarząd SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art.504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze powzięcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej w dniu 22 grudnia 2016 r. uchwały o połączeniu SAPpeers.com S.A. oraz SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poetów 6, 03-147 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490297 („Spółka Przejmowana”).
Połączenie nastąpi w w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH z uwzględnieniem art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższania kapitału zakładowego SAPpeers.com S.A. i w tzw. trybie uproszczonym.
Zgodnie z art. 500 § 21 KSH Spółka Przejmująca udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej www.sappeers.com
Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że stosownie do art. 505 §31 KSH, począwszy od dnia 21 listopada 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r., tj do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, plan połączenia wraz z dokumentami, zostaną ujawnione na stronie internetowej spółki po adresem www.sappeers.com
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść uzgodnionego planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wraz z treścią wszystkich załączników do przedmiotowego planu połączenia.

Załączniki:

Plan połączenia i załączniki.pdf (rozmiar: 723 kB)

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Łukasz Wasilewski - Członek Zarządu

If you find this article valuable, please share it.
This will allow us to reach new people. Thank you in advance!

We will take care of the digital transformation of your business

Do you want to protect your business against cyber attacks? Or maybe you are planning a digital transformation or looking for IT specialists for a project? We are happy to help. We are here for you. Let's talk about professional IT services for your company.
Contact Us
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Contact
contact@lukardi.com
+ 48 508 400 203
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2022. All Rights Reserved. 
Made with