Raport 20/2020

Tytuł:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje że publikacja raportu rocznego za 2019 rok w dniu dzisiejszym, o czym Emitent poinformował raportami bieżącymi EBI nr 6/2020 i 17/2020, spowodowała incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”) w zakresie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok, czyli publikacja ww. raportu po dacie 31 maja 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, iż zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok wynikała z panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju, powodującej w wielu przypadkach konieczność pracy zdalnej, a co za tym idzie spowolniony przepływ informacji. Zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu