Raport 25/2020

Tytuł:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2020 roku.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 16 września 2020 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd Lukardi S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Protokół ZWZ z 16.09.2020

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
Jacek Karnat – Członek Zarządu