Raport ESPI 15/2021 – Zawarcie Umowy Inwestycyjnej w sprawie przejęcia przez Lukardi S.A. spółki SI-eCommerce sp. z o.o.

Reading time: 2 min.
Tomasz Jurgielewicz

Raport bieżący ESPI 15/2021

Tytuł:

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej w sprawie przejęcia przez Lukardi S.A. spółki SI-eCommerce sp. z o.o.

Treść raportu bieżącego:

Zarząd Lukardi S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27.09.2021 r. Emitent zawarł Umowę Inwestycyjną m.in. ze spółką SI-Consulting Sp. z o.o., SI-eCommerce sp. z o.o., Sebastianem Herodem (Prezesem Zarządu SIeC), Michaelem Kucharskim (właściciel Lukardi GmbH – główny akcjonariusz Emitenta i Krzysztofem Luty (Prezes Zarządu Emitenta). Umowa Inwestycyjna reguluje postanowienia w przedmiocie przejęcia przez Emitenta ok. 99,2% udziałów w spółce SI-eCommerce sp. z o.o. („SIeC”) oraz zasady dalszej współpracy pomiędzy Emitentem i SI-Consulting Sp. z o.o. jako partnerem biznesowym i istotnym inwestorem mniejszościowym („Transakcja”).

W ramach planowanej transakcji SI-Consulting Sp. z o.o. („SIC”) wniesie aportem do Emitenta ok. 99,2% udziałów spółki SIeC („Udziały SIeC”) i obejmie 14 625 866 akcji nowej emisji Emitenta (stanowiących po ich rejestracji ok. 25% kapitału zakładowego Emitenta) po cenie emisyjnej ustalonej w oparciu o wyceny sporządzone przez biegłego rewidenta. Jednocześnie Lukardi S.A. nabędzie Udziały SIeC.

Walne zgromadzenie Emitenta, na którym planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, umożliwiające wniesienie aportem Udziałów SIeC do Emitenta i tym samym przejęcie kontroli nad SIeC planowane jest do przeprowadzenia w IV kwartale 2021 r.

Transakcja jest wynikiem prowadzonych negocjacji między stronami na podstawie podpisanego Listu Intencyjnego, o którym Emitent informował RB ESPI 27/2020 z dnia 17.11.2020 r. oraz dokonanych przez biegłego rewidenta wycen. Transakcja stanowi bardzo istotny krok dla Emitenta w jego dalszym szybkim rozwoju, ukierunkowuje strategię dalszej ekspansji oraz zaangażowanie technologiczne.

Zdaniem Zarządu Emitenta ww. transakcja będzie miała dla Emitenta następujące korzyści:

- połączenie kompetencji i zasobów Emitenta oraz SIeC pozwoli na rozszerzenie portfolio obu spółek i zaoferowanie nowych usług dotychczasowym odbiorcom,

- uzyskanie szeregu synergii organizacyjnych związanych z połączeniem kompetencji i zespołów,

- połączenie zdolności operacyjnych spółek o porównywalnym potencjale przełoży się na poprawę potencjału inwestycyjnego i skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta,

- zaangażowanie kapitałowe silnego partnera strategicznego jakim jest SIC oraz w konsekwencji bliska współpraca, przełoży się na zwiększanie dotychczasowego potencjału Emitenta w zakresie wykorzystywanych technologii na styku z systemami SAP.

SIC (strona Umowy Inwestycyjnej) posiada ponad 200 stałych Klientów, zespół ponad 170 konsultantów, 300 wdrożonych projektów SAP i 20 wdrożonych projektów zagranicznych. SIC (SAP Gold Partner) specjalizuje się we wdrożeniach najwyższej jakości rozwiązań IT, które wspierają zarządzanie, cyfrową transformację i optymalizują procesy biznesowe firm. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Impel S.A.

SIeC (spółka przejmowana) specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym. Oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu. Spółka zatrudnia ok. 50 osób i posiada kilkunastu stałych klientów, którzy zapewnili spółce w 2020 ok. 6,56 mln zł przychodu.

Wstępne, szacunkowe dane SIeC za okres pierwszych 7 miesięcy 2021 r. wskazują, że SIeC wypracowała w tym okresie ok. 5,44 mln zł przychodu i ok. 306 tys. zł EBITu i posiadała ok. 788 tys. zł kapitałów własnych na dzień 31.07.2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, podziel się nim proszę.
Pozwoli nam to dotrzeć do nowych osób. Z góry dziękujemy!

Zadbamy o cyfrową transformację Twojego biznesu

Chcesz zabezpieczyć swój biznes przed cyberatakami? A może planujesz cyfrową transformację lub poszukujesz specjalistów IT do projektu? Chętnie pomożemy. Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiajmy o profesjonalnych usługach IT dla Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami
Darmowy e-book

Wszystko, co musisz wiedzieć
o migracji z SAP ERP na SAP S/4HANA

Nasz zespół ekspertów przygotował dla Ciebie
e-poradnik, dzięki któremu zrobisz to łatwo, bezboleśnie i bez szkody dla bezpieczeństwa
Twojej firmy.

To praktyczna wiedza podana w przystępnym
języku - zupełnie za darmo.
Pobierz darmowego e-booka
Address Information
ul. Tęczowa 3 , 60-275 Poznań
NIP: 5213683072
REGON: 360098885
Visit our Social Media:
Lukardi 2021. All Rights Reserved. 
Made with